ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО У СФЕРІ ПРАВА
ЄДИНА СЛУЖБА ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
0800-21-3222

Усне, нетривале за часом консультування, повідомлення правової інформації, надання пропозиції, як діяти за певних обставин Вартість: Безкоштовно Примітка: Поради надаються безкоштовно під час звернення за телефоном гарячої лінії Служби...

Фахова порада з правових питань у письмовому вигляді за підписом уповноваженої особи Єдиної служби правової допомоги. Вартість: 320 грн. Примітка: Надається за одноразовим замовленням, а також власникам клубних карток ...

Комплексна діяльність з представництва та захисту інтересів (індивіда або групи людей) уповноваженої особи чи організації з метою отримання доступу до благ, на які вони мають право, але не можуть його реалізувати Вартість: Договірна Примітка: визначається індивідуально у відповідності до план...

Особлива форма навчання, під час якої максимально оволодівають новими знаннями, отримують нові навички, переглядають цінності та пріоритети, коригуються, удосконалюються та розвиваються певні якості та властивості особистості Вартість: Договірна Примітка: визначається індивідуально у відповід...

Забезпечення та створення можливостей для пошуку, аналізу, контролю, відслідковування правової норми, яка регулює ту чи іншу ситуацію та можливостей свідомо зрозуміти інформацію про правові вимоги, що містяться в правовій нормі Вартість: Договірна Примітка: визначається індивідуально в залежн...

Пізнавальна діяльність спеціалістів, що володіють необхідною кваліфікацією, спрямована на отримання нових знань про правові явища, отриманням даних про правові явища і їх описом, узагальненням і класифікацією. Вирішенням конкретної, практичної задачі, виявлення тенденцій і закономірностей розвитку в...

Процедура аналітичного дослідження певних обставин, для визначення фахівцями правових наслідків, які можуть настати в результаті юридично значущих дій учасників конкретної ситуації, і розробка рекомендацій щодо подальших дій. Також послуга з перевірки відповідності документа чинному законодавству і ...

Діяльність спеціалістів у сфері права, що полягає у документуванні, збиранні, дослідженні, оцінці, перевірці та використанні доказів, що свідчать про факти умисного порушення норм законодавства, наслідком яких є порушення прав фізичних та юридичних осіб. Мета розслідування - виявлення причин та їх н...

Застосування спеціальних правових заходів спрямованих на відновлення порушених суб'єктивних прав охоронюваних законом, забезпечення фізичним та юридичним особам реальної можливості реалізації їхніх прав Вартість: Договірна Примітка: визначається індивідуально в залежності від посягання, обст...
banner right karta