ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО У СФЕРІ ПРАВА
ЄДИНА СЛУЖБА ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
0800-21-3222

На гарячу лінію правової допомоги надходять непоодинокі звернення від громадськості щодо діяльності робочої групи з питань гуманітарної допомоги.

За інформацією громадських активістів, які займаються волонтерською діяльністю для потреб Антитерористичної операції та ВПО. робочою групою з питань гуманітарної допомоги Міністерства соціальної політики України для прийняття рішення щодо гуманітарних вантажів вимагається подання документів не передбачених чинним законодавством.

З даного приводу спеціалістами інформаційного агентства було перевірено отриману інформацію та опрацьовано зазначені звернення. За результатами проведеного аналізу складено відповідну Аналітичну довідку.

За результатами встановлено:

Висновок:

Вимога з боку робочої групи з питань гуманітарної допомоги Міністерства соціальної політики України надавати документи не передбачені законодавством є протиправною.

Чинним законодавством не визначено виключний перелік документів необхідний для визнання вантажів, коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою.

Підзаконні нормативно-правові акти мають меншу юридичну силу ніж закони. У випадку виявлення суперечностей між нормами підзаконних нормативно-правових актів і законів, вони завжди вирішуються на користь останніх.

На сайті Міністерства соціальної політики опубліковано лише рекомендований перелік таких документів, який не є нормативно визначений.

На практиці така ситуація може приводити до вибіркового суб’єктивного підходу керування процесом визнання вантажів гуманітарними, а тому може містити значну корупційну складову.

Ситуація з появою дискреційних повноважень Міністерства соціальної політики України склалась в результаті невідповідності вимогам закону, для реалізації якого такі нормативні документи приймались, підзаконних нормативних актів, в тому числі, прийнятих з порушенням Регламенту.

Зазначене може свідчити про необ’єктивну проведену правову експертизу вказаних нормативно-правових актів з боку Міністерства юстиції.

Одночасно затвердження положення робочої групи, яке має міжвідомчий характер, без відповідної реєстрації в Міністерстві юстиції може свідчити про порушення вимог закону з боку  Міністерства соціальної політики України.

Здійснено наступні заходи:

З метою термінового нівелювання порушенням вимог закону органами виконавчої влади та забезпечення правового процесу отримання гуманітарної допомоги, Єдиною службою правової допомоги письмово запропоновано Міністерству соціальної політики:

1. Забезпечити приведення підзаконних актів, оформлених постановами Уряду № 39 від 30 січня 2013 р. та № 241 від 25 березня 2013 р., у відповідність до Закону України «Про гуманітарну допомогу» від 22 жовтня 1999 року.

2. Забезпечити нормативне затвердження чіткого переліку документів необхідних для визнання вантажів гуманітарною допомогою у відповідності до Закону.

3. Розробити та нормативно затвердити порядок подання звітності отримувачами та  набувачами гуманітарної допомоги у відповідності до Закону.

4. Внести відповідні пропозиції щодо приведення у відповідність до чинного законодавства норми Митного кодексу України.

Про вищезазначені факти проінформовано Міністерство юстиції України з пропозиціями вжити заходи у відповідності до компетенції Міністерства.

Направлено зверення до Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю Верховної Ради України та Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення з пропозиціями:

- ініціювати проведення контрольного слухання у комітетах Верховної Ради на тему: «Проблемні питання виконання органами виконавчої влади Закону України «Про гуманітарну допомогу» від 22 жовтня 1999 року».

На проведення слухань запросити відповідні заінтересовані сторони, тих, хто має стосунок до розв’язання вказаних питань, чиї позиції варто брати до уваги при аналізі ситуації, хто може вплинути на процеси ухвалення та впровадження рішень, в тому числі, в особі громадських організацій, які безпосередньо здійснюють отримання гуманітарних вантажів для потреб АТО та внутрішньо переміщених осіб, органів державної влади, законодавчого органу, науковців.

Направлено відповідне звернення до Національного антикорупційного бюро, оскільки, у відповідності до п. 11) статті 17 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» до прав Національного антикорупційного бюро України, зокрема, відноситься право надсилати державним органам, органам місцевого самоврядування обов’язкові до розгляду пропозиції та рекомендації щодо усунення причин і умов, які сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного бюро, а також отримувати від цих органів протягом 30 днів інформацію про розгляд таких пропозицій та рекомендацій.

Питання отримання гуманітарних допомоги є достатньо вагомим для держави яка веде захист від зовнішньої збройної агресії, але деякі особливості діючого Закону України «Про гуманітарну допомогу» від 22 жовтня 1999 року можуть не відповідати вимогам міжнародного гуманітарного права. У зв’язку з чим приведення у відповідність до міжнародних норм діючого законодавства потребує виваженого, комплексного підходу, обов’язково з урахуванням позицій та напрацювань організацій, які безпосередньо задіяні у забезпеченні гуманітарною допомогою нагальних потреб. 

banner right karta