ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО У СФЕРІ ПРАВА
ЄДИНА СЛУЖБА ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
0800-21-3222

ОБОРОНА УКРАЇНИ. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОБОРОНА

На гарячу лінію Служби надходять звернення громадян щодо порядку утворення та діяльності добровольчих формувань територіальної громади. З метою сприяння громадянам України в утворенні та діяльності добровольчих формувань територіальної громади спеціалістами Служби підготовлено відповідний інформаційний матеріал.

Загальні визначення

Термін “добровольче формування територіальних громад” (далі – добровольчі формування, ДФ) вживається в значенні, наведеному у статті 1 Закону України від 16 липня 2021 року № 1702-IX “Про основи національного спротиву” (далі - Закон), термін “територіальна громада” - у значенні, наведеному у статті 1 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Згідно Закону добровольче формування територіальної громади - воєнізований підрозділ, сформований на добровільній основі з громадян України, які проживають у межах території відповідної територіальної громади, який призначений для участі у підготовці та виконанні завдань територіальної оборони в межах території відповідної територіальної громади (п. 2) ч. 1 ст.1).

Положення про добровольчі формування територіальних громад затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1449 (далі Положення).

Права добровольчих формувань

Згідно Положення у межах завдань територіальної оборони, визначених Законом, ДФ можуть провадити таку діяльність:

1) своєчасно реагувати та вживати необхідних заходів для оборони території та захисту населення на визначеній місцевості до моменту розгортання в межах такої території угруповання військ (сил) або угруповання об’єднаних сил, призначених для ведення воєнних (бойових) дій з відсічі збройної агресії проти України;

2) брати участь у посиленні охорони та захисті державного кордону у порядку, визначеному Законом України “Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону”;

3) брати участь у захисті населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків ведення воєнних (бойових) дій;

4) брати участь у підготовці громадян України до національного спротиву;

5) брати участь у забезпеченні умов для безпечного функціонування органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування та органів військового управління;

6) брати участь в охороні та обороні важливих об’єктів і комунікацій, інших критично важливих об’єктів інфраструктури, визначених Кабінетом Міністрів України, та об’єктів підвищеної небезпеки, порушення функціонування та виведення з ладу яких становлять загрозу для життєдіяльності населення;

7) брати участь у забезпеченні умов для стратегічного (оперативного) розгортання військ (сил) або їх перегрупування;

8) брати участь у здійсненні заходів щодо тимчасової заборони або обмеження руху транспортних засобів і пішоходів поблизу та в межах зон/районів надзвичайних ситуацій та/або ведення воєнних (бойових) дій разом з Національною поліцією;

9) брати участь у забезпеченні заходів громадської безпеки і порядку в населених пунктах разом з Національною поліцією;

10) брати участь у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану в разі його введення на всій території України або в окремих її місцевостях;

11) брати участь у боротьбі з диверсійно-розвідувальними силами, іншими збройними формуваннями агресора (противника) та не передбаченими законами України воєнізованими або збройними формуваннями;

12) брати участь в інформаційних заходах, спрямованих на підвищення рівня обороноздатності держави та на протидію інформаційним операціям агресора (противника);

13) співпрацювати з органами місцевого самоврядування та військовими частинами Сил територіальної оборони Збройних Сил, збирати та аналізувати інформацію про загрози безпеці територіальної громади та сценарії їх стримування;

14) у співпраці з органами місцевого самоврядування обліковувати, облаштовувати та охороняти місця укриття населення;

15) здійснювати добування, збір та узагальнення інформації, яка впливає на виконання завдань територіальної оборони в межах території територіальної громади;

16) сприяти у здійсненні заходів з протидії інформаційним операціям агресора (противника) в межах території територіальної громади;

17) організовувати навчання членів добровольчих формувань з метою ефективного виконання своїх завдань.

Порядок утворення добровольчих формувань територіальних громад

Територіальні громади ініціюють утворення ДФ для виконання завдань територіальної оборони у своїх межах.

ДФ утворюється зборами ініціативної групи жителів територіальної громади у присутності командира військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил та уповноважених представників органу місцевого самоврядування відповідної територіальної громади.

Збори вважаються правоможними, якщо в них беруть участь не менш як п’ять осіб, а також командир військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил та представники органу місцевого самоврядування відповідної територіальної громади.

Територіальна громада в межах території відповідальності може утворювати декілька ДФ з урахуванням наявних ресурсних та людських можливостей в порядку, визначеному Положенням та Законом.

За результатами зборів складається протокол зборів ініціативної групи про утворення ДФ територіальної громади (далі - протокол).

Зразок протоколу за посиланням

Один примірник протоколу зберігають члени ініціативної групи. Два примірники протоколу передаються до органу місцевого самоврядування, на території юрисдикції якого функціонуватиме таке добровольче формування, для погодження кандидата на посаду командира добровольчого формування, один з яких у подальшому разом з рішенням відповідного органу місцевого самоврядування про погодження кандидата на посаду командира добровольчого формування надсилається командирові відповідної військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил.

Найменування, нумерація та символіка добровольчого формування

Найменування кожного окремого ДФ утворюється з урахуванням найменування територіальної громади, на території якої воно утворюється, та кількості ДФ в межах однієї територіальної громади.

Нумерація ДФ в межах однієї територіальної громади здійснюється порядковими номерами починаючи з 1 відповідно до черговості утворення таких добровольчих формувань. Найменування ДФ подається в такому вигляді: “Добровольче формування (найменування територіальної громади) територіальної громади № (порядковий номер)”.

Командування Сил територіальної оборони Збройних Сил разом з органами місцевого самоврядування, які розташовані в межах території відповідної зони територіальної оборони, розробляє та затверджує єдину символіку для всіх ДФ територіальних громад, що функціонують у межах території відповідної зони територіальної оборони.

Порядок призначення командира добровольчого формування

 • Командир військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил готує та надсилає необхідні документи для проходження спеціальної перевірки кандидата на посаду командира добровольчого формування у СБУ і Національній поліції в порядку, визначеному законодавством.
 • У випадку успішного проходження спеціальної перевірки кандидатом на посаду командира добровольчого формування командир військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил надсилає подання на призначення на посаду командира ДФ Командувачу Сил територіальної оборони Збройних Сил.
 • Командувач Сил територіальної оборони Збройних Сил призначає командира ДФ за погодженням з Командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил.

Командир ДФ є відповідальним за діяльність добровольчого формування. Командир визначає завдання членам ДФ з урахуванням їх спроможностей та за потреби структуру добровольчого формування.

Діяльність ДФ провадиться під безпосереднім керівництвом і контролем командира військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил за територіальним принципом.

Командир ДФ веде іменний список добровольчого формування.

Якщо за результатами спеціальної перевірки кандидата на посаду командира добровольчого формування будуть виявлені відомості, які перешкоджають призначенню особи на посаду командира добровольчого формування, командир військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил ініціює повторні збори відповідної ініціативної групи для затвердження іншого кандидата на посаду командира добровольчого формування.

Фінансування та забезпечення добровольчих формувань

Забезпечення матеріально-технічними засобами та фінансування діяльності ДФ здійснюються за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, а також з інших джерел, не заборонених законодавством.

Комплектування добровольчих формувань

Членом ДФ може бути громадянин України віком від 18 років, який проживає на території громади, де діє добровольче формування, пройшов медичний, професійний та психологічний відбір (перевірку) і уклав контракт добровольця територіальної оборони.

Форма контракту добровольця територіальної оборони та посвідчення добровольця територіальної оборони затверджена наказом Міністерства оборони України від 07.03.2022  № 84.

До складу ДФ не зараховується особа, яка була раніше засуджена до позбавлення волі за скоєння тяжкого або особливо тяжкого злочину, крім реабілітованої, або має дві і більше судимостей за скоєння умисних злочинів.

Особа не може бути членом ДФ у період проходження військової служби або служби у військовому резерві Збройних Сил чи інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, служби в правоохоронних органах.

Медичний відбір (огляд) кандидатів проводиться лікарсько-консультативними комісіями комунальних закладів охорони здоров’я територіальних громад за направленням посадової особи органу місцевого самоврядування, відповідальної за оборонну чи мобілізаційну роботу.

Професійний та психологічний відбір кандидатів у члени добровольчого формування забезпечують військові частини Сил територіальної оборони Збройних Сил штатними та позаштатними групами професійно-психологічного відбору.

Особа, яка виявила бажання стати членом добровольчого формування, подає заяву на ім’я командира добровольчого формування. У заяві зазначається прізвище та ім’я особи, місце реєстрації та фактичного проживання, інформація про освіту, інформація про місце роботи або вид діяльності, інформація про військово-облікову спеціальність (за наявності), обґрунтування бажання стати членом добровольчого формування.

До заяви додаються копія документів:

 • що посвідчує особу,
 • копія військово-облікового документа (обов’язково для чоловіків та за наявності в жінок),
 • медична довідка для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи за формою 127/о(додаток 1 до Порядку) та
 • копія документа, що містить відомості про унікальний номер запису у Єдиному державному демографічному реєстрі.

Командир ДФ ухвалює рішення про зарахування до членства у добровольчому формуванні протягом семи робочих днів або надає особі обґрунтовану відмову в зарахуванні до членства на підставі критеріїв, визначених пунктами 16 та 17 цього Положення.

Контракт добровольця територіальної оборони укладається між командиром ДФ та особою, яка подала заяву щодо членства в ДФ. Такі особи укладають контракт добровольця територіальної оборони строком на три роки.

Контракт добровольця територіальної оборони укладається в чотирьох примірниках.

Примірники контракту добровольця територіальної оборони надаються

 • члену добровольчого формування,
 • командиру військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил,
 • командиру добровольчого формування та
 • керівнику територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Облік громадян України, які уклали контракт добровольця територіальної оборони, ведеться територіальним центром комплектування та соціальної підтримки за територіальним принципом.

Громадяни України, які не проходили військової служби у Збройних Силах, служби в інших військових формуваннях чи служби в правоохоронних органах, зараховуються до членства в добровольчому формуванні після складення ними такої присяги добровольця територіальної оборони.

Членство у добровольчому формуванні не звільняє від обов’язку проходження строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу, військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.

Підстави припинення контракту добровольця територіальної оборони

 • закінчення строку контракту;
 • порушення умов контракту добровольця територіальної оборони або присяги добровольця територіальної оборони;
 • заява добровольця територіальної оборони про припинення контракту;
 • призов (прийняття) на військову службу;
 • укладення контракту про проходження служби у військовому резерві Збройних Сил або інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, служби в правоохоронних органах;
 • укладення контракту про проходження служби в державному органі спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України;
 • незадовільний стан здоров’я добровольця територіальної оборони;
 • наявність громадянства іншої держави.

У випадку порушення умов контракту добровольця територіальної оборони або присяги добровольця територіальної оборони командир ДФ припиняє контракт добровольця територіальної оборони.

Підставою для припинення контракту також є вмотивоване звернення голови територіальної громади або командира відповідної військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил. Контракт добровольця територіальної оборони вважається припиненим з моменту ухвалення відповідного рішення командиром ДФ, про що в одноденний строк повідомляється добровольцю.

У випадку подання письмової заяви членом ДФ з вимогою розірвання контракту добровольця територіальної оборони його повноваження припиняються з моменту прийняття рішення командира добровольчого формування на підставі поданої заяви.

Про надходження такої заяви командир добровольчого формування невідкладно інформує командира військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил та керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Розформування  добровольчого формування

Підставами для розформування ДФ є:

1) ухвалення рішення про розформування ДФ на загальних зборах членів добровольчого формування. Збори вважаються правоможними, якщо в них бере участь не менш як 60 відсотків загальної кількості членів добровольчого формування. Рішення загальних зборів членів ДФ ухвалюється не менш як 80 відсотками зареєстрованих на зборах осіб;

2) припинення членства всіма членами добровольчого формування.

Посвідчення добровольців територіальної оборони

Зразок посвідчення добровольця територіальної оборони затверджена наказом Міністерства оборони України від 07.03.2022  № 84.

 Зразок посвідчення

Керівник району територіальної оборони на підставі отриманої від керівника штабу району територіальної оборони заяви про видачу посвідчень добровольцям територіальної оборони та доданих до неї примірників укладених контрактів добровольців територіальної оборони протягом 30 діб організовує опрацювання та видачу посвідчень.

Підготовка добровольчих формувань

Підготовка ДФ до виконання завдань територіальної оборони здійснюється відповідно до Порядку організації, забезпечення та проведення підготовки добровольчих формувань територіальних громад до виконання завдань територіальної оборони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1447.

Застосування особистої зброї

Члени ДФ під час виконання завдань територіальної оборони можуть застосовувати особисту мисливську зброю та набої до неї відповідно до Порядку застосування членами добровольчих формувань територіальних громад особистої мисливської зброї та набоїв до неї під час виконання завдань територіальної оборони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1448.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Використання будь-яких матеріалів (повне або часткове), розміщених на сайті 3222.UA, дозволяється за умови обов’язкового посилання на джерело наступного змісту: "за матеріалами інформаційного агентства "Єдина служба правової допомоги", сайт 3222.UA". 

Якщо Вам необхідно отримати правову консультацію з питань, які висвітлені у даному матеріалі - телефонуйте на номер нашої гарячої лінії або відправляйте звернення на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Автор матеріалу: Денис Осмоловський

Вихідні дані продукції інформаційного агентства:
Назва, відомості про засновника (співзасновників): за посиланням
ПІБ відповідального за випуск: Осмоловський Денис Юлійович

порядковий номер випуску і дата його виходу: 19/03-22/І від 19.03.2022 року

banner right karta