ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО У СФЕРІ ПРАВА
ЄДИНА СЛУЖБА ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
0800-21-3222

ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ. БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Спеціалістами Єдиної служби правової допомоги (далі Служба) проводиться аналітичне опрацювання аспектів створення нового правоохоронного органу - Бюро економічної безпеки України.

28 січня 2021 року Верховною Радою України ухвалено закон реєстраційний номер № 1150-IX «Про Бюро економічної безпеки України» (далі Закон 1150-IX), який визначає правові основи організації та діяльності Бюро економічної безпеки України. Відповідно до ч. 1 статті 15 Закону 1150-IX директор Бюро призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України за пропозицією комісії з проведення конкурсу.

Згідно протоколу засідання № 1 від 15 червня 2021 року розпочала свою діяльність Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки України (далі конкурсна комісія), яка утворена у відповідності до Закону 1150-IX. Протоколом від 15 червня 2021 року № 1 затверджено Регламент роботи конкурсної комісії. Серед інших питань на засіданні 15 червня 2021 року головою конкурсної комісії обрано Милованова Тимофія Сергійовича.

У відповідності до п.п. в) п.2 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» суб’єктами, на яких поширюється дія цього Закону, серед іншого, є особи, які входять до складу конкурсних комісій, утворених відповідно законів України, і при цьому не є особами, зазначеними у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої цієї статті. Особи, зазначені у п. п. «в» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону, у разі входження до складу конкурсної комісії, подають декларацію «кандидата на посаду» за минулий рік протягом 10 календарних днів після входження (включення, залучення, обрання, призначення) до складу відповідної комісії (абз. 2 ч.3 ст. 45 Закону).

Постановою Верховної Ради України від 1 червня 2021 року № 1491-IX визначено до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Бюро економічної безпеки України таких осіб:
Рубаненко Людмилу Василівну - представника Всеукраїнської громадської організації "Спілка податкових консультантів України" (за згодою);
Шевченко Галину Юріївну - представника Національної асоціації адвокатів України (за згодою).

Визначені зазначеною постановою Верховної Ради України члени конкурсної комісії не є особами зазначеними у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», отже, у відповідності до п.п. в) п.2 ч. 1 ст. 3 Закону, є суб’єктами на яких поширюється дія цього Закону та зобов'язані подати відповідну декларацію.

За даними Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) декларацію «кандидата на посаду» членами конкурсної комісії Рубаненко Людмилою Василівною та Шевченко Галиною Юріївною за минулий 2020 рік не подано (відповідь № 92-02/53364/21 від 16.07.2021 року надана на запит Служби № 1207/21/НАЗК/БЕБ від 12.07.2021 року).

Відповідь НАЗК щодо декларацій членів конкурсної комісії 1

В оголошенні від 28.07.2021 року про проведення засідання 29 липня 2021 року конкурсної комісії було зазначено, що «Запитання представників ЗМІ можна залишати за посиланням https://bit.ly/3y9XnRc до 18:00 28.07.2021. Відповіді на запитання будуть надані членами комісії по завершенню засідання в онлайн режимі (з Прес-центру Будинку Уряду)».

Через електронне посилання, зазначене в оголошенні, журналістом інформаційного агентства «Єдина служба правової допомоги» Андрієм Суровцовим 28.07.2021 року було поставлено наступні питання конкурсній комісії:

«За даними Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) декларацію «кандидата на посаду» членами Конкурсної комісії Рубаненко Людмилою Василівною та Шевченко Галиною Юріївною за минулий 2020 рік не подано.
• Чи перевірявся конкурсною комісією факт подання декларацій суб’єктами декларування, які входять до складу конкурсної комісії: Рубаненко Людмилою Василівною та Шевченко Галиною Юріївною?
• Чи повідомлено конкурсною комісією Національне агентство з питань запобігання корупції, у визначеному законом порядку, про випадок неподання декларацій суб’єктами декларування, які входять до складу Конкурсної комісії: Рубаненко Людмилою Василівною та Шевченко Галиною Юріївною?».

Натомість голова конкурсної комісії Милованов Т.С., по завершенню засідання комісії, надаючи відповіді на запитання не озвучив питання поставлені журналістом інформаційного агентства, а навпаки, спотворив зміст поставлених питань шляхом надання недостовірної інформації, що журналісти цікавляться лише питанням чи повинні члени конкурсної комісії здійснювати декларування до НАЗК. 

В подальшому роз’ясняючи свою позицію головою комісії було повідомлено, що всі члени комісії звітують перед суспільством, хтось звітує, як самозайнята особа, хтось як державний службовець, а також повідомлено про те, що законом не вимагається подання декларацій, оскільки член конкурсу не є посадою

З даного приводу спеціалісти Служби констатують порушення головою конкурсної комісії Миловановим Т.С. вимог законів України «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» через обмеження реалізації прав журналістів на вільне одержання та використання інформації, що є втручанням в професійну діяльність журналістів і засобів масової інформації, оскільки, головою комісії не оголошено питання поставлені журналістом інформаційного агентства, не надано на них відповідь та повідомлено недостовірну інформацію.

Також, спеціалісти Служби вимушені констатувати про незнання головою конкурсної комісії Миловановим Т.С. вимог Закону України «Про запобігання корупції», а саме:

  • п.п. в) п.2 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» суб’єктами, на яких поширюється дія цього Закону, серед іншого, є особи, які входять до складу конкурсних комісій, утворених відповідно законів України, і при цьому не є особами, зазначеними у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої цієї статті.
  • абз. 2 ч.3 ст. 45 Закону, що особи, зазначені у п. п. «в» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону, у разі входження до складу конкурсної комісії, подають декларацію «кандидата на посаду» за минулий рік протягом 10 календарних днів після входження (включення, залучення, обрання, призначення) до складу відповідної комісії.

Незнання законодавства у сфері запобігання корупції головою конкурсної комісії Миловановим Т.С. та відповідно повідомлення недостовірної інформації суспільству спричиняє порушення вимог ч. 1 статті 51-2 Закону України «Про запобігання корупції», яка визначає, що державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, а також юридичні особи публічного права зобов’язані перевіряти факт подання суб’єктами декларування, які в них працюють (працювали або входять чи входили до складу утвореної в органі конкурсної комісії, до складу Громадської ради доброчесності), відповідно до цього Закону декларацій та повідомляти Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному ним порядку.

Висновок

Вищевказані обставини можуть свідчити про те, що голова конкурсної комісії Милованов Тимофій Сергійович та члени конкурсної комісії Рубаненко Людмила Василівна, Шевченко Галина Юріївна не відповідають вимогам, які визначені Законом України «Про Бюро економічної безпеки України» щодо членів конкурсної комісії, в частині відповідності високим професійним і моральним якостям.

Заходи 

Враховуючи вищевикладене, з метою запобігання порушенню антикорупційного законодавства України, Службою прийнято рішення:

  • Офіційно повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції з метою виконання Нацагентством вимог ч. 2 ст. 51-2 Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення суб’єктів декларування Рубаненко Людмилу Василівну, Шевченко Галину Юріївну про факт неподання ними декларації та про необхідність неухильного дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції». Одночасно повідомити Нацагентством про факт неподання декларацій суб’єктами декларування голові конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Бюро економічної безпеки України та Верховну Раду України.
  • Офіційно звернутись до голови конкурсної комісії  з вимогою:

1. Надати публічно з Прес-центру Будинку Уряду офіційну відповідь на запитання журналіста інформаційного агентства «Єдина служба правової допомоги» поставлені конкурсній комісії 28.07.2021 року

2. Забезпечити виконання вимог ч. 1 статті 51-2 Закону України «Про запобігання корупції» шляхом перевірки факту неподання декларацій до НАЗК суб’єктами декларування, а також повідомлення Національного агентства про випадок неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій.

Також у зверненні зазначені рекомендації конкурсній комісії від спеціалістів Служби:
Згідно положень статті 14 Закону України «Про державну службу» встановлено вимоги до членів Комісії з питань вищого корпусу державної служби від громадських об’єднань, обраних відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України (постанова КМУ від 3 листопада 2019 р. № 906). Зазначені вимоги передбачають проходження тестування кандидатами до складу Комісії, яке передбачене Порядком проведення конкурсу для кандидатів на зайняття посад державної служби категорії "А" (постанова КМУ від 25 березня 2016 р. № 246).

Спеціалістами Служби встановлено порушення вимог Законів України «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» головою конкурсної комісії Миловановим Тимофієм Сергійовичем та порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» членами конкурсної комісії Рубаненко Людмилою Василівною, Шевченко Галиною Юріївною.

Положення Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» є недосконалими, не містять механізму перевірки знання законодавства членами конкурсної комісії, які не перебувають на державній службі.

У зв’язку з чим спеціалісти Служби рекомендують, застосовуючи за аналогією права положення статті 14 Закону України «Про державну службу», забезпечити конкурсною комісією проходження вищевказаними членами конкурсної комісії тестування на знання законодавства, передбаченого Порядком проведення конкурсу для кандидатів на зайняття посад державної служби категорії "А" та в подальшому публічно оголосити про результати проведеного тестування.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Використання будь-яких матеріалів (повне або часткове), розміщених на сайті 3222.UA, дозволяється за умови обов’язкового посилання на джерело наступного змісту: "за матеріалами інформаційного агентства "Єдина служба правової допомоги", сайт 3222.UA". 

Якщо Вам необхідно отримати правову консультацію з питань, які висвітлені у даному матеріалі - телефонуйте на номер нашої гарячої лінії або відправляйте звернення на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Автор матеріалу: Андрій Суровцов

Вихідні дані продукції інформаційного агентства:
Назва, відомості про засновника (співзасновників): за посиланням
ПІБ відповідального за випуск: Осмоловський Денис Юлійович

порядковий номер випуску і дата його виходу: 11/07-21/І від 30.07.2021 року

banner right karta