ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО У СФЕРІ ПРАВА
ЄДИНА СЛУЖБА ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
0800-21-3222

ВИБОРЧЕ ПРАВО. МІСЦЕВІ ВИБОРИ

Інформаційне агентство "Єдина служба правової допомоги" (далі Служба) здійснює інформування про перебіг виборчого процесу на місцевих виборах 2020 року та про події, пов’язані з виборами. 

На гарячу лінію Єдиної служби правової допомоги (далі Служба) надходять звернення від учасників виборчого процесу щодо неоднозначного тлумачення норм законодавства територіальними виборчими комісіями під час прийняття документів для реєстрації кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.

Так, за інформацією учасників виборчого процесу, представниками територіальних виборчих комісій в усній формі повідомляється про можливу невідповідність вимогам чинного законодавства платіжних документів про внесення застави у разі коли таку заставу сплачено партією з її поточного рахунку але від її міської організації, у випадках коли остання не має статусу юридичної особи.

З метою уникнення неоднозначного тлумачення норм законодавства територіальними виборчими комісіями на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2020 року листом від 23.09.2020 року Служба звернулась до Центральної виборчої комісії (ЦВК) з проханням підтвердити можливість внесення грошової застави з рахунку політичної партії, від імені її місцевої організації яка висунула виборчий список кандидатів, якщо місцева організація партії зареєстрована в установленому порядку без статусу юридичної особи.

За висновками спеціалістів Служби внесення грошової застави з рахунку політичної партії від імені її місцевої організації, яка висунула виборчий список кандидатів у депутати обласної, районної, районної у місті, а також міської, селищної, сільської ради, не суперечить чинному законодавству, якщо місцева організація зареєстрована в установленому порядку без статусу юридичної особи. Правове обгрунтування викладено в листі від 23.09.2020 року.

Листом від 29 вересня 2020 року ЦВК повідомлено позицію, що суб'єктами внесення грошової застави для реєстрації кандидатів у депутати, висунутих місцевими організаціями партій, є саме місцеві організації політичних партій або місцеві організації політичних партій вищого рівня. Грошова застава повинна бути внесена одним платежем у безготівковій формі. При цьому Кодексом та Порядком (постанова ЦВК від 21 серпня 2020 року № 193 "Про Порядок внесення, повернення та перерахування грошової застави на місцевих виборах") не передбачено можливості внесення грошової застави для реєстрації кандидатів у депутати місцевих рад, кандидатів на посаду сільських, селищних міських голів безпосередньо політичними партіями, а не їх місцевими організаціями.

Також в листі ЦВК наголошено на положеннях ч. 4 статті 225 та пункту 8 Порядку, а саме, що у разі надходження на спеціальний (депозитний) рахунок відповідної територіальної виборчої комісії для внесення грошової застави коштів у меншому розмірі, ніж визначено частинами першоюдругою статті 225 Кодексу, та/або коштів, внесених із порушенням вимог, установлених статтею 225 Кодексу (кошти внесено неналежним суб’єктом внесення, після подання документів для реєстрації кандидатів на відповідних місцевих виборах, двома і більше платежами тощо), такі кошти поверненню не підлягають та у восьмиденний строк після закінчення строку реєстрації кандидатів на відповідних місцевих виборах перераховуються відповідно до сільського, селищного, районного в місті, міського, районного, обласного, республіканського Автономної Республіки Крим бюджету. 


За висновками спеціалістів Служби в пункті 8 постанови ЦВК від 21 серпня 2020 року №193 "Про Порядок внесення, повернення та перерахування грошової застави на місцевих виборах" ЦВК самостійно зроблено розтлумачення, що порушенням вимог, установлених статтею 225 Кодексу, буде внесення коштів неналежним суб’єктом внесення, після подання документів для реєстрації кандидатів на відповідних місцевих виборах, двома і більше платежами тощо. 

Частину 4 статті 225 Виборчого кодексу доповнено законом від 16 липня 2020 року № 805-IX (Ініціатор(и) законопроекту: Загоруйко Аліна ЛеонідівнаКорнієнко Олександр Сергійович, Клочко Андрій Андрійович, Іванов Володимир Ілліч, Батенко Тарас Іванович.

Під час прийняття закону Головним науково-експертним управлінням ВРУ у своєму висновку наголошено, що наведена ситуація може виникнути внаслідок помилки, тому доцільно або передбачити механізм, який дасть суб’єкту виборчого процесу здійснити коректний платіж, або передбачити повернення грошової застави, що внесена у меншому розмірі.

Окрім того стаття 225 Виборчого кодексу неузгоджується з іншими нормативними актами, які зокрема регулюють загальний порядок проведення переказу коштів у межах України - закон "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", який визначає, що внесення коштів - це зарахування коштів на рахунок клієнта, яке здійснюється шляхом внесення їх у готівковій формі, безкотівковим платежем є переказ коштів у безготівковій формі з інших рахунків. Відповідно формулювання у статті 225 Кодексу "вносить одним платежем у безготівковій формі" містить правову невизначеність.

Рішення ЄСПЛ відповідно до статті 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006 рокує джерелом права. У рішенні від 13 грудня 2001 року у справі «Церква Бесарабської Митрополії проти Молдови» ЄСПЛ зазначив, що закон має бути доступним та передбачуваним, тобто вираженим з достатньою точністю, щоб дати змогу особі в разі необхідності регулювати його положеннями свою поведінку (пункт 109). На державні органи покладено обов`язок запровадити внутрішні процедури, які посилять прозорість і ясність їхніх дій, мінімізують ризик помилок ("Лелас проти Хорватії", заява № 55555/08, п. 74, від 20 травня 2010 року; "Тошкуце та інші проти Румунії", заява №36900/03, п. 37, від 25 листопада 2008 року) і сприятимуть юридичній визначеності у правовідносинах.


За інформацією спеціалістів Служби політичні партії не мають місцевих організацій партій із статусом юридичної особи з різних причин. Деякі новостворені партії не мали часу зареєструвати місцеві організації із статусом юридичної особи. За висновками деяких ЗМІ партії у такий спосіб уникають звітування перед НАЗК. 

ПриміткаНАЗК підтверджує що звітувати про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру мають усі місцеві парторганізації, які у встановленому порядку набули статусу юридичної особи та діяльність яких не припинена шляхом внесення відповідного запису до єдиного державного реєстру. 


Узагальнений висновок

І. Правова неузгодженість нормативного регулювання правильності грошового переказу у якості застави за кандидатів у депутати на місцевих виборах створює правові ризики неоднозначного правозастосування територіальними виборчими комісіями та відповідно порушення прав учасників виборчого процесу.

Примітка: Інформація з відкритих джерел свідчить, що територіальними виборчими комісіями неоднаково застосовується положення абз. 4 ч. 2 статті 225 Виборчого кодексу України щодо підтвердження внесення застави.Так згідно інформації оприлюдненій на сайті https://www.oporaua.org в статті «Київська ТВК по-різному застосовує одну й ту саму норму Виборчого кодексу для різних суб'єктів подання» опублікована інформація, що «26 вересня київська ТВК відмовила у реєстрації кандидатів від партії “Демократична Сокира” посилаючись на те, що грошова застава внесена неналежним суб’єктом подання. Однак за декілька днів до цього іншому кандидату була погоджена реєстрація попри те, що його документи містили ті ж самі недоліки. ОПОРА детальніше розповідає про те, як рішення ТВК обумовило нерівні умови для різних суб’єктів виборчого процесу». 

При цьому в статті опубліковано документ підтвердження сплати застави – роздруківку щодо перерахування коштів на рахунок Київської міської територіальної виборчої. Згідно даного документу грошову заставу з рахунку партії було внесено:- ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ МИКОЛИ ТОМЕНКА"РІДНА КРАЇНА" (ПП "ГР МИКОЛИ ТОМЕНКА "РІДНА КРАЇНА"") за реєстрацію кандидата на посаду Київського міського голови та за реєстрацію кандидатів у депутати Київської міської ради;- ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА" за реєстрацію кандидата на посаду Київського міського голови;- ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА" за реєстрацію кандидатів у депутати Київської міської ради.

Натомість Київською міською територіальною виборчою прийнято протилежні рішення щодо ідентичного питання, а саме:

Постановою № 37 від 25 вересня 2020 року зареєстровано кандидата на посаду Київського міського голови Томенка Миколу Володимировича, висунутого Київською міською організацією Політичної партії «Громадський рух Миколи Томенка «Рідна країна»;

Постановою № 38 від 25 вересня 2020 року зареєстровано кандидатів у депутати Київської міської ради, у єдиному багатомандатному виборчому окрузі та територіальних виборчих округах; 

Постановою № 14 від 20 вересня 2020 року зареєстровано кандидата на посаду Київського міського голови від територіальної організації Радикальної партії·

Постановою № 83 від 25 вересня 2020 року відмовлено в реєстрації кандидатів у депутати Київської міської ради, включених до єдиного та територіальних виборчих списків КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА». Причина відмови: «Розглянувши зазначені документи, комісія виявила, що грошова застава за реєстрацію кандидатів у депутати Київської міської ради була внесена політичною партією «ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА», а не місцевою організацією відповідної політичної партії, що порушує вимоги абзацу четвертого частини другої статті 225». 

ІІ. Застосування до учасників виборчого процесу положень передбачених п. 8 постанови ЦВК від 21 серпня 2020 року №193 "Про Порядок внесення, повернення та перерахування грошової застави на місцевих виборах" щодо перерахування до місцевих бюджетів застави, якщо кошти внесено, за висновками ТВК, неналежним суб’єктом внесення, може спричинити безпідставне порушення прав учасників виборчого процесу, що відповідно спричинить численні судові оскарження під час місцевих виборів.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Використання будь-яких матеріалів (повне або часткове), розміщених на сайті 3222.UA, дозволяється за умови обов’язкового посилання на джерело наступного змісту: "за матеріалами інформаційного агентства "Єдина служба правової допомоги", сайт 3222.UA". 

Якщо Вам необхідно отримати правову консультацію з питань, які висвітлені у даному матеріалі - телефонуйте на номер нашої гарячої лінії або відправляйте звернення на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Автор матеріалу: Осмоловський Денис Юлійович

Вихідні дані продукції інформаційного агентства:
Назва, відомості про засновника (співзасновників): за посиланням
ПІБ відповідального за випуск: Осмоловський Денис Юлійович

порядковий номер випуску і дата його виходу: 22/09-20/І від 30.09.2020 року 

 

banner right karta