ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО У СФЕРІ ПРАВА
ЄДИНА СЛУЖБА ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
0800-21-3222

ПОДАТКОВЕ ПРАВО. ПДВ. СМКОР

Спеціалістами Єдиної служби правової допомоги (далі Служба) з 2018 року проводиться адвокаційна кампанія "Правомірність зупинення та відмови реєстрації податкових накладних".

11 грудня 2019 року Урядом прийнято постанову № 1165 "Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних" (далі Порядок 1165). 

Інформація щодо протиправності зазначеного нормативного акту викладена в матеріалі: 

До набрання чинності зазначеної постанови платники ПДВ включались до переліку ризикових платників з подальшим зупиненням реєстрації податкових накладних/розрахунку коригування на підставі протиправних Критеріїв ризиковості, які визначались листами ДФС.

За даними ДПС станом на 16 жовтня 2019 року року до переліку ризикових платників було внесено - 54 073 підприємств, при загальній кількості зареєстрованих платників ПДВ в Україні - 279 805. 

Станом на 23 січня 2020 року в переліку ризикових платників вже перебувало 51 291 підприємств.

За інформацією платників ПДВ з 03 по 07 лютого 2020 року регіональними ДПС було включено значну кількість платників до переліку ризикових навіть при тому що ними останнім часом не здійснювалась діяльність. 

Під час перевірки правомірності дій ДПС спеціалістами Служби з'ясовано, що ДПС України листом від 23.01.2020 року за номером 1201/7/99-00-06-05-01-07 зобов'язало регіональні ГУ ДПС провести інветаризацію платників ПДВ, яких було включено до переліку ризикових протягом 2018-2019 р.р. та здійснити відповідне включення до переліку ризикових у відповідності з вимогами нового Порядку № 1165.Лист ДПС від 23012020 1

Лист ДПС від 23012020 2

На виконання зазначеного листа ДПС України регіональними ГУ ДПС було включено згідно нового Порядку (постанови КМУ 1165) до переліку ризикових вже 24 767 платників. Тобто на виконання вказівки ДПС України регіональними ГУ ДПС не було повторно включено до переліку ризикових платників податку 26 524 підприємств.

  Таблиця відповідь ДПС України

В подальшому статистика включення до переліку ризикових платників податку та виключення з такого переліку мала наступну динаміку:

Відповідь ДПС виключення з ризикових 2020 2 end 2

За інформацією платників податків, яка надходить на гарячу лінію Служби, внесення до переліку ризикових згідно з п. 8 Критеріїв ризиковості платника податків визначених постановою КМУ №1165 від 11.12.2019 року (далі Порядок №1165) відбувається органами ГУ ДПС по взаємовідносинах платників з контрагентами минулих періодів, по яких податкові накладні зареєстровані в ЄРПН і відповідно такі податкові накладні для покупця товарів/послуг є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.


Інформаційним повідомленням № 1706/2020 ГУ ДПС/ВП від 17.06.2020 року, щодо можливих ризиків притягнення працівників ДПС до відповідальності, Службою було повідомлено ГУ ДПС та Офіс ВПП про те, що пункт 8 Критеріїв ризиковості платника ПДВ передбачає наявність у контролюючих органів податкової інформації, яка визначає ризиковість здійснення господарської операції саме зазначеної в поданих для реєстрації ПН/РК. Відповідно, податкова інформація щодо проведених раніше господарських операцій, податкові накладні по яким зареєстровані в ЄРПН, не є підставою для застосування пункту 8 зазначених Критеріїв, відповідно можливі ризики притягнення працівників ДПС до відповідальності за вчинення неправомірних дій під час виконання службових повноважень. 

Зазначене інформування Служби, згідно відповідей ГУ ДПС, було доведено до відома членам регіональних Комісій ГУ ДПС.


Інформаційним повідомленням №2508/2020 ГУДПС/ВП від 25.08.2020 року щодо можливих ризиків притягнення працівників ДПС до відповідальності, Службою повторно було повідомлено ГУ ДПС та Офіс ВПП про те, що самостійне ініціюванні процедури розгляду питання про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку лише з підстав наявності податкової інформації, в тому числі отриманої з листів ДПС України, яке Порядком №1165 не передбачене. Незважаючи на попередження Служби, щодо можливої відповідальності за прийняті протиправні рішення, в ГУ ДПС досі залишається протиправна практика включення до переліку ризикових платників податків в порушення порядку визначеному Порядком № 1165, а саме на підставі відпрацювання господарських операцій минулих податкових періодів та при відсутності аналізу операцій саме поданих на реєстрацію ПН/РК.

Зазначене інформування Служби, згідно відповідей ГУ ДПС, було доведено до відома членам регіональних Комісій ГУ ДПС.


Як стало відомо спеціалістам Служби Державна податкова служба України листом від 18 серпня 2020 року №13/7д/99-00-04-11-02-07 направила до ГУ ДПС ймовірні схеми ухилення від оподаткування, сформовані у табличному вигляді за звітний податковий період червень 2020 року, із зазначенням у додатку від вигодоформуючого суб’єкта до вигодонабувача, від постачальника сумнівного податкового кредиту до вигодоформуючого суб’єкта, та додатково залишки схем ймовірного ухилення від оподаткування за звітні податкові періоди липень 2019 року, серпень 2019 року, листопад 2019 року, березень 2020 року, квітень 2020 року та травень 2020 року. Зазначеним листом зобов’язано ГУ ДПС, Офіс ВПП, забезпечити своєчасність та повноту вжитих заходів щодо відпрацювання учасників ймовірних схем ухилення від оподаткування згідно з підпунктом  2.1.1., пункту 2.1., розділу 2 Рекомендованого порядку взаємодії підрозділів ДФС з метою оперативного реагування, подолання та контролю податкових ризиків з ПДВ, затвердженого наказом ДФС від 28.07.2015 року № 543 «Про забезпечення комплексного контролю податкових ризиків з ПДВ». 

Згідно відповідей ГУ ДПС, наданих на запит Служби, платники податків доведені листом від 18 серпня 2020 року №13/7д/99-00-04-11-02-07 включались до переліку ризикових згідно з Порядком 1165.


В даний час судова практика оскарження такого включення до переліку ризикових лише підтверджує висновки щодо протиправності. Так постановою п`ятого апеляційного адміністративного суду від 19 серпня 2020 р. у справі  № 420/3667/20 визначено, що положеннями Порядку №1165 передбачено певний алгоритм дій контролюючого органу, за результатом виконання якого ним може бути прийнято рішення про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку. Згідно п.5 Порядку№1165, перевіряється щодо відповідності критеріям ризиковості платника податку, показникам, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку тільки той платник податку, яким складено та/або подано для реєстрації в Реєстрі податкову накладну/розрахунок коригування, що не відповідають жодній з ознак безумовної реєстрації. Тобто, процедура перевірки особи щодо її відповідності критеріям ризиковості платника податку ініціюється лише після подання таким платником податків для реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування, що не відповідають жодній з ознак безумовної реєстрації. Право комісії регіонального рівня щодо розгляду питання про відповідність /невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку самостійно ініціювати процедуру розгляду відповідного питання, лише з підстав наявності податкової інформації Порядком №1165 не передбачено. Згідно п.6 Порядку №1165, виявлення обставин та/або отримання інформації може бути самостійною підставою тільки для розгляду комісією регіонального рівня питання виключення платника податку з переліку платників, а не щодо включення його до такого переліку.


Згідно даних ДПС України у період з 01 травня 2020 року по 18 січня 2021 року регіональними ГУ ДПС прийнято наступну кількість рішень про включення платників до переліку ризикових:

ДОД 216 1 2


Загальна статистика зупинення реєстрації ПН/РК з травня 2020 року по січень 2021 року наступна:

 Загальна статистика 05 20 01 21

Відповідь по критеріям 11


За висновками спеціалістів Служби включення платників податку до переліку ризикових платників згідно п. 8 Критеріїв за результатами самостійного відпрацювання платників ПДВ працівниками регіональних ГУ ДПС, в тому числі, згідно листів на відпрацювання від ДПС України та наказу ДФС від 28.07.2015 року № 543 є порушенням вимог Порядку № 1165. Зазначені обставини є достатньою підставою для визнання такого включення платників ПДВ до переліку ризикових протиправним у судовому порядку. 

Рекомендований порядок № 543 не є нормативним актом і визначає взаємодію підрозділів Державної фіскальної служби України при комплексному відпрацюванні податкових ризиків з податку на додану вартість, а не підрозділів Державної податкової служби України.

Процедура перевірки особи щодо її відповідності критеріям ризиковості платника податку згідно з п. 8 критеріїв ініціюється лише після подання таким платником податків для реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування, що не відповідають жодній з ознак безумовної реєстрації. Право комісії регіонального рівня щодо розгляду питання про відповідність /невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку самостійно ініціювати процедуру розгляду відповідного питання, лише з підстав наявності податкової інформації Порядком №1165 не передбачено.

Службою двічі офіційно попереджено працівників регіональних Комісій ГУ ДПС про ризики притягнення до відповідальності у випадку вчинення неправомірних дій під час виконання службових повноважень. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Використання будь-яких матеріалів (повне або часткове), розміщених на сайті 3222.UA, дозволяється за умови обов’язкового посилання на джерело наступного змісту: "за матеріалами інформаційного агентства "Єдина служба правової допомоги", сайт 3222.UA". 

Якщо Вам необхідно отримати правову консультацію з питань, які висвітлені у даному матеріалі - телефонуйте на номер нашої гарячої лінії або відправляйте звернення на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Автор матеріалу: Осмоловський Денис Юлійович

Вихідні дані продукції інформаційного агентства:
Назва, відомості про засновника (співзасновників): за посиланням
ПІБ відповідального за випуск: Осмоловський Денис Юлійович

порядковий номер випуску і дата його виходу: 03/02-21/І від 08.02.2021 року

 

banner right karta