ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО У СФЕРІ ПРАВА
ЄДИНА СЛУЖБА ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
0800-21-3222

Проблематика:

На гарячу лінію правової допомоги по цей час надходять непоодинокі звернення від громадськості щодо діяльності Міністерства соціальної політики та робочої групи з питань гуманітарної допомоги.

За інформацією громадських активістів, які займаються волонтерською діяльністю для потреб Антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, робочою групою з питань гуманітарної допомоги при Міністерстві соціальної політики України для прийняття рішення щодо гуманітарних вантажів вимагається від отримувачів гуманітарної допомоги виконання дій не передбачених чинним законодавством.

Відпрацювання:

Відповідно до статті 4 закону України «Про гуманітарну допомогу» спеціально уповноважені державні органи з питань гуманітарної допомоги приймають рішення за погодженням із органами доходів і зборів (Державною фіскальною службою), центральними  органами  виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері:

- охорони здоров'я – Міністерством охорони здоров’я,

- у сфері економічного розвитку - Мінекономрозвитку,

- державну фінансову політику - Мінфін,

- державну політику у сфері цивільного захисту - Державною службою України з надзвичайних ситуацій,

- Міністерством внутрішніх  справ  України,

- органами Національної поліції,

- Національним банком України чи його філіями (територіальними управліннями).
 

Погодженням є офіційний лист органу державної влади за підписом уповноваженої особи.
Наприклад, Єдиною службою правової допомоги отримано копії погодженнь, які направлялись до Мінсоцполітики з ДФСУ (матеріали за посиланням) та Мінекономрозвитку (матеріали за посиланням).
 

В свою чергу, згідно відповіді МВС (розміщено за посиланням) Міністерством внутрішніх справ України не здійснювалосьпогодження рішення про визнання вантажів гуманітарною допомогою.


Згідно відповіді ДСНС (розміщено за посиланням) Державною службою України з надзвичайних ситуацій не здійснювалосьпогодження рішення про визнання вантажів гуманітарною допомогою.


Одночасно, згідно відповіді Національної поліції (розміщено за посиланням) Національною поліцією не надавались письмові погодження про визнання вантажів гуманітарною допомогою.
 

З березня 2014 року змінами до постанови КМУ № 241 визначено механізм взаємодії центральних органів виконавчої влади та Мінсоцполітики під час прийняття рішення про визнання вантажів (товарів) гуманітарною допомогою. Постановою передбачено, що рішення приймається Мінсоцполітики з урахуванням результатів розгляду позицій центральних органів виконавчої влади та Національного банку на засіданні робочої групищо фіксується у протоколі її засідання. Члени робочої групи зобов’язані подати на її засідання листи із зазначенням позицій центральних органів виконавчої влади та Національного банку щодо погодження проекту рішення.
 

На сьогоднішній день у відповідності до положення про Робочу групу (розміщено за посиланням), затвердженого наказом Міністра соціальної політики, робоча група є консультативно-дорадчим органом

Відповідно до наказу Мінсоцполітики Про затвердження складу робочої групи від 13.05.2014 № 292 із змінами (розміщено за посиланням) участь у робочій групі представників від органів державної влади передбачено за згодою.


У попередніх аналітичних матеріалах Єдиної служби правової допомоги (розміщено за посиланням) зазначалось, що пропозиції учасників робочої групи міністерству соціальної політики щодо: витребування додаткових документів, оригіналів документів для звірки, подання звітів про використання раніше отриманої допомоги, як умови визнання вантажів гуманітарною допомогою, є протиправними.   


Органи державної влади повинні діяти лише в межах визначених законом. Діяльність та рекомендації консультативно дорадчого органу при міністерстві не наділяють додатковим правом Міністерство соціальної політики проводити перевірки та витребувати документи не передбачені законодавством.    

Про зазначені порушення закону Єдиною службою правової допомоги неодноразово повідомлялось Міністерство соціальної політики, Кабінет Міністрів України, Міністерство юстиції, Комітети ВРУ та інші органи, але існуючий порядок міністерством по цей час не змінено.


Про необхідність дотримання вимог законодавства та обов’язковому розгляду письмових позицій державних органів під час засідання робочої групи також було наголошено на засіданні експертної групи (протокол від 16.11.2017 року за посиланням) утвореної за результатами проведеного круглого столу у Верховній Раді України та Резолюції направленої до КМУ складеної за наслідками круглого столу.


Але по даний час, у відповідності до протоколів проведення засідання робочої групи (розміщені на сайті Мінсоцполітики) та відеоматеріалів, які зроблено представниками Єдиної служби правової допомоги (відео за посиланням), Міністерством соціальної політики під час засідання робочої групи не розглядаються офіційні позиції державних органів оформлені належним чином, а заслуховуються думки представників органів державної влади, які включені до складу консультативно-дорадчого органу за принципом добровільної згоди.

Окрім того представники Мінсоцполітики підтверджують факт, що у зв’язку з організаційною процедурою здійснення таких погоджень в ЦОВ, листи погодження надходять від державних органів вже після прийняття рішення Мінсоцполітики щодо визнання вантажу гуманітарною допомогою. Тому досить часто рішення Мінсоцполітики приймається лише на підставі думок представників консультативно-дорадчого органу.

      


В свою чергу, в даний час спеціалістами Єдиної служби правової допомоги, на підставі звернення отримувачів гуманітарної допомоги, фіксуються нові випадки неправомірного невизнання Міністерством соціальної політики вантажів гуманітарною допомогоюяке відбувається на підставі рекомендацій робочої групинаприклад, «скорегувати план розподілу вантажу в частині передачі лікарських засобів закладам охорони здоров’я державної / комунальної форм власності або Міністерству охорони здоров`я України з метою забезпечення належного контролю за їх зберіганням та використанням за цільовим призначенням». Хоча Закон «Про гуманітарну допомогу» та міжнародна практика передбачає безумовне право донора визначати набувача гуманітарної допомоги.


Довідково: спеціалістами Єдиної служби правової допомоги отримано відомості з Державної фіскальної служби про обсяги гуманітарної допомоги отриманої Україною за період з 2013 по 2017 роки:


Обсяги отриманої гуманітарної допомоги протягом 2014 року, також в порівнянні з 2013 роком (за посиланням).

Обсяги отриманої гуманітарної допомоги протягом 2015 року, також в порівнянні з 2014 роком (за посиланням).

Обсяги отриманої гуманітарної допомоги протягом 2016 року, також в порівнянні з 2015 роком (за посиланням).

Обсяги отриманої гуманітарної допомоги протягом 2017 року, також в порівнянні з 2016 роком (за посиланням).


На підставі аналізу отриманих даних спеціалістами Єдиної служби правової допомоги складено таблицю співвідношення обсягів отриманої гуманітарної допомоги до кількості населення в областях (в кілограмах на 1000 осіб).
 
Найбільшими областями по обсягам отримання гуманітарної допомоги на 1000 мешканців є:

Область

2014

Співвідношення (обсяг допомоги (в кг) на 1000 людей)

Область

2015

Співвідношення (обсяг допомоги (в кг) на 1000 людей)

Область

2016

Співвідношення (обсяг допомоги (в кг) на 1000 людей)
 

Область

2017

Співвідношення (обсяг допомоги (в кг) на 1000 людей)

Волинська 8838 Волинська 7249,3 Волинська 2853,2 Тернопільська 3054,3
Київська 1911 Київська 3048,4 Тернопільська 2651,2 Київська 2341,4
Тернопільська 1611 Тернопільська 2470,1 Київська 2494,3 Волинська 2023,8
Житомирська 1538 м. Київ 1724,1 Рівненська 1299,9 Житомирська 1170,8
Закарпатська 1315 Закарпатська 1460,3 Черкаська 1259,6 Черкаська 1113,2

Висновок:

За висновками спеціалістів Єдиної служби правової допомоги:

1. Відсутність письмових погоджень щодо прийнятих рішень Міністерством соціальної політики, від органів державної влади, передбачених статтею 4 Закону України «Про гуманітарну допомогу», зокрема, від Міністерства внутрішніх справ України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної поліції, або отримання письмових погоджень після прийнятого рішення, прийнятого лише на підставі пропозицій консультативно дорадчого органу, може свідчити про перевищення влади або службових повноважень службовою особою міністерства, якою приймались такі рішення оформлені наказами міністерства.

2. Рекомендації консультативно дорадчого органу при міністерстві не наділяють додатковим правом Міністерство соціальної політики проводити перевірки та витребувати документи не передбачені законодавством або надавати обов'язкові для виконання вказівки щодо зміни плану розподілу отримувачам гуманітарної допомоги.

3. Про зазначені вище факти та можливі правові ризики, встановлені спеціалістами Єдиної служби правової допомоги, прийнято рішення повторно повідомити Кабінет Міністрів України, Міністерство юстиції України, Міністерство внутрішніх справ України, Державну службу України з надзвичайних ситуацій, Національну поліцію, профільні Комітети ВР України, з пропозиціями розглянути зазначену інформацію та вжити відповідні заходи реагування.

Попередні матеріали з даної теми:

Аналітична довідка щодо проблемних питань визнання вантажів гуманітарною допомогою

РЕЗУЛЬТАТИ відпрацювання проблемних питань визнання вантажів гуманітарною допомогою

КРУГЛИЙ СТІЛ НА ТЕМУ "Проблемні питання виконання органами виконавчої влади Закону України «Про гуманітарну допомогу» для потреб антитерористичної операції"

Утворено експертну групу з питань гуманітарної допомоги для потреб антитерористичної операції

Публічна влада. Засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги при Мінсоцполітики

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Якщо Вам необхідно отримати правову консультацію з питань, які висвітлені у даному матеріалі - телефонуйте на номери нашої гарячої лінії або відправляйте звернення на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Вихідні дані продукції інформаційного агентства:

Назва: Інформаційне агентство «Єдина служба правової допомоги»

Відомості про засновника (співзасновників): за посиланням

Автор: Осмоловський Д.Ю.

ПІБ відповідального за випуск: Осмоловський Д.Ю.

порядковий номер випуску і дата його виходу: 06/03-18 від 19.03.2018 року

banner right karta