ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО У СФЕРІ ПРАВА
ЄДИНА СЛУЖБА ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
0800-21-3222

На гарячу лінію правової допомоги надходять непоодинокі звернення від громадськості щодо діяльності робочої групи з питань гуманітарної допомоги.

За інформацією громадських активістів, які займаються волонтерською діяльністю для потреб Антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, робочою групою з питань гуманітарної допомоги Міністерства соціальної політики України для прийняття рішення щодо гуманітарних вантажів вимагається подання документів не передбачених чинним законодавством.

Прикладом наводиться витяги з  протоколів засідань робочої групи з питань гуманітарної допомоги, з яких вбачається:

  • вимога надати звіти про розподіл вантажів та транспортних засобів, визнаних гуманітарною допомогою, з належним чином завіреними копіями первинних документів про розподіл вантажів та постановку на облік транспортних засобів;
  • вимога надати підтвердження, що автомобіль може використовуватися за медичним призначенням;
  • сумнів у членів робочої групи у відповідності копій дарчого листа та інвойсу їх оригіналам, вимога надати оригінали зазначених документів.

та інші витяги з протоколів.

З даного приводу спеціалістами інформаційного агентства було перевірено отриману інформацію та опрацьовано зазначені звернення. За результатами проведеного аналізу встановлено наступне:

Основний закон, що регулює вказану діяльність:

«Про гуманітарну допомогу» від 22 жовтня 1999 року.

Підзаконні акти:

  • Постанова Кабінету Міністрів від 30 січня 2013 р. № 39 «Про затвердження Порядку реєстрації отримувачів гуманітарної допомоги».
  • Постанова Кабінету Міністрів від 25 березня 2013 р. № 241 «Про затвердження Порядку взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади та Національного банку щодо реалізації Закону України “Про гуманітарну допомогу”» (із змінами).

І.

Підстави визнання допомоги гуманітарною:

Згідно постанови № 39

Згідно Закону

письмова пропозицію донора про надання  гуманітарної допомоги;

підставою для започаткування процедури визнання  допомоги гуманітарною є письмова пропозиція донора про її надання. 

заява про визнання вантажу гуманітарною допомогою;

підставою для здійснення гуманітарної допомоги в Україні є письмова згода отримувача гуманітарної допомоги на її одержання. 

план розподілу вантажу набувачам;

Не передбачено

інформацію міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій щодо доцільності визнання вантажів, коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою (за наявності).

Не передбачено

Згідно відповіді Міністерства соціальної політики від 26.09.2016 № 174/24/217-16 рекомендований перелік документів, які подаються до Мінсоцполітики для визнання вантажів, коштів в т.ч. в іноземній валюті, легкових автомобілів гуманітарною допомогою було затверджено протоколом № 14 від 17.07.2013 року узгоджувальної наради.

І І.

Прийняття рішення Мінсоцполітики про визнання вантажів гуманітарною допомогою:

Згідно постанови № 241

Згідно Закону

За погодженням з центральними органами виконавчої влади:

ДФС

із органами доходів і
зборів

МОЗ

у  сфері охорони
здоров'я

Мінекономрозвитку

у  сфері  економічного  розвитку

Мінфін

державну фінансову
політику

Міноборони

Відсутній

МВС

Міністерством  внутрішніх  справ  України

Відсутній

(відповідь ДСНС від 23.09.2011 року № 03-14062/213)

у   сфері   цивільного  захисту

Відсутній

органами  Національної
поліції

Національний банк

Національним    банком   України   чи   його   філіями (територіальними управліннями)

Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики

Відсутній

 
Примітка:

Постановою Кабінету Міністрів від 12 березня 2014 р. № 87 «Про внесення змін до Порядку взаємодії центральних органів виконавчої влади та Національного банку щодо визнання вантажів (товарів), коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою» (далі Порядок) внесено зміни до п.4, п.6 та запроваджено такий механізм, як прийняття рішення на засіданні робочої групи.

Встановлено, що Постанову від 12 березня 2014 р. № 87, в порушення вимог Регламенту Кабінету Міністрів, було подано на погодження до заінтересованих органів державної влади та проведення правової експертизи Мінюстом після її прийняття на засіданні Уряду. Правова експертиза Міністерством юстиції була проведена вже 18 березня 2014 року.

У відповідності до інформації на сайті Мінсоцполітики громадське обговорення не проводилось, хоча згідно пояснювальної записки Міністерства соціальної політики України таке обговорення начебто відбувалось.

(Зазначене підтверджує відповідь секретаріату КМУ від 29.09.2016 року № 17-16/2026 з додатками та відповідь Міністерства юстиції від 04.10.2016 року № 1181-0-2-16/7-2).

На виконання внесених змін до п. 6 вказаного Порядку наказом Міністерства соціальної політики від 27 жовтня 2015 року № 1043 було затверджено положення про робочу групу з питань гуманітарної допомоги.

У відповідності до даного Положення, робоча група є постійно діючим консультативно – дорадчим органом, створеним при Міністерстві соціальної політики. Відповідно рекомендації членів робочої групи, без документальних позицій центральних органів виконавчої влади та Національного банку щодо погодження проекту рішеннямають характер необов’язкових до виконання пропозицій.

Примітка:

Державній реєстрації підлягають нормативно-правові акти, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер (пункт 2 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів).  

Наказ Міністерства соціальної політики від 27 жовтня 2015 року № 1043 регламентує міжвідомчу взаємодію органів виконавчої влади та Національного банку щодо визнання вантажів (товарів), коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою, в Міністерстві юстиції даний наказ не зареєстровано.

ІІІ.

Звільнення від оподаткування

У відповідності до статті 287 Митного кодексу (чинної редакції) при ввезенні (пересиланні) на митну територію України товари, визначені відповідно до Закону України "Про гуманітарну допомогу" Комісією з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України як гуманітарна допомога, звільняються від оподаткування ввізним митом.

Примітка:

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21 січня 2013 р. № 23 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України втратила чинність постанова “Питання Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України” .

В даний час вантажі, які переміщуються як гуманітарна допомога не звільняються від оподаткування ввізним митом згідно із законом, у зв’язку з скасуваннм діяльності Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України та невнесенням відповідних змін до Митного кодексу.

IV.

Звітність

Згідно Закону

По факту

Органами   доходів   і  зборів  та  філіями  (територіальними управліннями)  Національного  банку  України щомісячно складаються звіти за  встановленою  формою  відповідно  про  митне  оформлення вантажів  з гуманітарною допомогою та про надходження на рахунки в іноземній  валюті  отримувачів  гуманітарної  допомоги  коштів   в іноземній валюті. Зазначені звіти подаються до центрального органу виконавчої   влади,   що   реалізує   державну  політику  у  сфері соціального захисту населення.
Не здійснюються.
Отримувач гуманітарної   допомоги   і   набувач  гуманітарної допомоги  (юридична  особа)  щомісячно  в  установленому   порядку подають   до  відповідного  спеціально  уповноваженого  державного органу  з  питань  гуманітарної  допомоги  звіти  про наявність та розподіл  гуманітарної  допомоги  до  повного  використання всього обсягу отриманої гуманітарної допомоги
Не здійснюється.
Установлений порядок відсутній.
Існує лише рекомендована форма звітності.
Бухгалтерський облік  гуманітарної  допомоги  та   відповідна звітність   здійснюються  отримувачами  гуманітарної  допомоги  та набувачами гуманітарної допомоги (юридичними особами)  у  порядку, встановленому  центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування  державної  фінансової  політики. 
Наказ Міністерства фінансів  N 298 від 14.12.99 р. «Про порядок бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги» 1.7 Отримувачі  та набувачі гуманітарної допомоги в примітках (поясненнях)  до  річного  фінансового (бухгалтерського) звіту наводять  інформацію  про  види  і вартість одержаної гуманітарної допомоги та її використання за цільовими напрямками. 

Висновок:

Вимога з боку робочої групи з питань гуманітарної допомоги Міністерства соціальної політики України надавати документи не передбачені законодавством є протиправною.

Чинним законодавством не визначено виключний перелік документів необхідний для визнання вантажів, коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою.

Підзаконні нормативно-правові акти мають меншу юридичну силу ніж закони. У випадку виявлення суперечностей між нормами підзаконних нормативно-правових актів і законів, вони завжди вирішуються на користь останніх.

На сайті Міністерства соціальної політики опубліковано лише рекомендований перелік таких документів, який не є нормативно визначений. На практиці така ситуація може приводити до вибіркового суб’єктивного підходу керування процесом визнання вантажів гуманітарними, а тому може містити значну корупційну складову.

Ситуація з появою дискреційних повноважень Міністерства соціальної політики України склалась в результаті невідповідності вимогам закону, для реалізації якого такі нормативні документи приймались, підзаконних нормативних актів, в тому числі, прийнятих з порушенням Регламенту. Зазначене може свідчити про необ’єктивну проведену правову експертизу вказаних нормативно-правових актів з боку Міністерства юстиції.

Одночасно затвердження положення робочої групи, яке має міжвідомчий характер, без відповідної реєстрації в Міністерстві юстиції може свідчити про порушення вимог закону з боку  Міністерства соціальної політики України.

Заходи та Пропозиції:

І. 

З метою термінового нівелювання порушенням вимог закону органами виконавчої влади та забезпечення правового процесу отримання гуманітарної допомоги, Єдиною службою правової допомоги листом №1710/2016-МСП від «17» жовтня 2016 року  письмово запропоновано Міністерству соціальної політики:

1. Забезпечити приведення підзаконних актів, оформлених постановами Уряду № 39 від 30 січня 2013 р. та № 241 від 25 березня 2013 р., у відповідність до Закону України «Про гуманітарну допомогу» від 22 жовтня 1999 року.

2. Забезпечити нормативне затвердження чіткого переліку документів необхідних для визнання вантажів гуманітарною допомогою у відповідності до Закону.

3. Розробити та нормативно затвердити порядок подання звітності отримувачами та набувачами гуманітарної допомоги у відповідності до Закону.

4. Внести відповідні пропозиції щодо приведення у відповідність до чинного законодавства норми Митного кодексу України.

ІІ.  Про вищезазначені факти листом №1710/2016-МЮ від «17» жовтня 2016 року поінформовано Міністерство юстиції України з пропозиціями вжити заходи у відповідності до компетенції Міністерства.
ІІІ.

З метою термінового вжиття заходів та забезпечення правового процесу отримання гуманітарної допомоги, Єдиною службою правової допомоги листом № 1711/16 від «17» листопада 2016  поінформовано Державну фіскальну службу України з пропозиціями вжити заходи у відповідності до компетенції, а також: 

  • Розробити та нормативно затвердити порядок подання звітності отримувачами та набувачами гуманітарної допомоги у відповідності до Закону; 
  • Внести відповідні пропозиції щодо приведення у відповідність до чинного законодавства норми Митного кодексу України.
ІV.  Направлено відповідне звернення до Національного антикорупційного бюро, оскільки, у відповідності до п. 11) статті 17 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» до прав Національного антикорупційного бюро України, зокрема, відноситься право надсилати державним органам, органам місцевого самоврядування обов’язкові до розгляду пропозиції та рекомендації щодо усунення причин і умов, які сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного бюро, а також отримувати від цих органів протягом 30 днів інформацію про розгляд таких пропозицій та рекомендацій.
V.  

Направлено зверення до Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю та Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Верховної Ради України, з повідомленням: 

  1. Про можливі факти порушення закону органами виконавчої влади при реалізації Закону України «Про гуманітарну допомогу»;
  2. Про невідповідність актам вищої юридичної сили нормативних документів, розробником якого є орган виконавчої влади - Міністерство соціальної політики;

а також з пропозиціями:

  • ініціювати проведення контрольного слухання у комітетах Верховної Ради на тему: «Проблемні питання виконання органами виконавчої влади Закону України «Про гуманітарну допомогу» від 22 жовтня 1999 року».

На проведення слухань запросити відповідні заінтересовані сторони, тих, хто має стосунок до розв’язання вказаних питань, чиї позиції варто брати до уваги при аналізі ситуації, хто може вплинути на процеси ухвалення та впровадження рішень, в тому числі, в особі громадських організацій, які безпосередньо здійснюють отримання гуманітарних вантажів для потреб АТО та внутрішньо переміщених осіб, органів державної влади, законодавчого органу, науковців.

VІ.

Повідомлено ініціаторів звернення - громадських активістів, які займаються волонтерською діяльністю для потреб Антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, про незаконність вимог надання документів не передбачених законодавством представниками робочої групи з питань гуманітарної допомоги Міністерства соціальної політики України.

Поіфнормовано, про можливість судового оскарження протиправних дій представників органу владних повноважень в порядку адміністративного судочинства.

Запропоновано звернутись до відповідних, зазначених вище, Комітетів Верховної ради України щодо проведення слухання контрольного характеру.

Також запропоновано ініціювати проведення громадської експертизи діяльності Мінсоцполітики, у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. N 976 «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади».  

  

Заключення

Питання отримання гуманітарних допомоги є достатньо вагомим для держави яка веде захист від зовнішньої збройної агресії, але деякі особливості діючого Закону України «Про гуманітарну допомогу» від 22 жовтня 1999 року можуть не відповідати вимогам міжнародного гуманітарного права. У зв’язку з чим приведення у відповідність до міжнародних норм діючого законодавства потребує виваженого, комплексного підходу, обов’язково з урахуванням позицій та напрацювань організацій, які безпосередньо задіяні у забезпеченні гуманітарною допомогою нагальних потреб.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Якщо Вам необхідно отримати правову консультацію з питань, які висвітлені у даному матеріалі - телефонуйте на номери нашої гарячої лінії.

Вихідні дані продукції інформаційного агентства:

Назва: Інформаційне агентство «Єдина служба правової допомоги»

Відомості про засновника (співзасновників): за посиланням

ПІБ відповідального за випуск: Осмоловський Д.Ю.

порядковий номер випуску і дата його виходу: 09/10-16 від 30.10.2016 року. (з доповненнями від 20.11.2016 року)

banner right karta